RESPUBLIKINIO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ KONKURSO „VELYKŲ BELAUKIANT“ NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 1. Respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 5-7 klasių mokinių informacinių technologijų kompiuterinių atvirukų konkurso „Velykų belaukiant“ (toliau – konkurso) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, rengėjus, organizavimo, dalyvavimo konkurse bei dalyvių apdovanojimo tvarką.

 2. Konkursą „Velykų belaukiant“ organizuoja Kauno m. pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos informatikos mokytojų asociacija, Kauno miesto IT mokytojų metodinis būrelis ir Kauno Jono Pauliaus II gimnazija.

II. KONKURSO TIKSLAS

 1. Skatinti mokinių ir mokytojų domėjimąsi konstravimu kompiuterinėje aplinkoje, ugdyti mokinių kūrybiškumą, naudojant skaitmenines technologijas.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA

 1. Konkurso organizatoriai turi teisę nugalėtojų asmens duomenis (vardą, pavardę, mokyklą) skelbti viešai.

 2. Prieigą prie visų kitų asmens duomenų, kuriuos nurodo konkurso dalyviai, turi tik tie konkursą organizuojantys ir administruojantys asmenys, kuriems ta prieiga yra būtina organizuojant konkursą.

 

IV. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 1. Konkursas organizuojamas 2021 m. kovo mėn. 1 – balandžio 9 d.

 2. Konkurse gali dalyvauti 5-7 klasių mokiniai. Vienai mokyklai leidžiama pateikti ne daugiau 6 darbų kiekvienoje kategorijoje.

 3. Konkursas vyks šiose kategorijose (dalyvis gali pasirinkti vieną iš jų arba dalyvauti abiejuose):

 • statinis atvirukas;

 • animuotas atvirukas.

 1. Mokytojas iki kovo mėn. 26 d. 24 val. užpildo registracijos anketą adresu http://bit.ly/Velyku-belaukiant2021  ir anketoje įkelia mokinių sukurtus darbus.

 2. Konkurso darbai bus vertinami iki balandžio mėn. 1 d. Nugalėtojai renkami kiekvienoje kategorijoje atskirai.

 3. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti svetainėje https://velykubelaukiant.wixsite.com/2021, Kauno m. IT mokytojų svetainėje https://it.kaunas.lm.lt/, Lietuvos informatikos mokytojų svetainėje https://linma.org/  balandžio mėn. 5 d.

 4. Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais bei padėkos raštais, kurie bus atsiųsti registracijoje nurodytu el.paštu iki balandžio 9 d.

 

V. REIKALAVIMAI KONKURSO DARBAMS

 1. Reikalavimai darbams:

 • atvirukas sukurtas pasirinkta konstravimo aplinka arba grafine rengykle;

 • atviruko matmenys: plotis – 1024 taškai, aukštis – 768 taškai;

 • galimi failų tipai: statinio atviruko – BMP, JPG, PNG, GIF,  animuoto atviruko – GIF;

 • failo vardą turi sudaryti mokinio vardas ir pavardė.

VI. DARBŲ VERTINIMAS

 1. Bus vertinami tik originalūs, reikalavimus atitinkantys, pačių mokinių sukurti darbai, nenaudojant iš interneto paimtų vaizdų.

 2. Konkurso darbus vertins komisija, sudaryta iš informacinių technologijų ir dailės mokytojų.

 3. Darbų vertinimo kriterijai: kūrybiškumas, atlikimo kokybė meniniu ir kompiuterinio išpildymo požiūriu, scenarijaus originalumas (animuoto atviruko kategorijoje).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Papildoma informacija dėl konkurso „Velykų belaukiant“ teikiama el. paštu it.konkursai@jp2gimnazija.lt